تالار زبانشناس

درسنامه دیدگاه

درسنامه دیدگاه چطور مطالعه شود؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام
جواب سوال شما در تاپیک زیر موجوده:

7 Likes