تالار زبانشناس

زمان افعال در داستان هملت

سلام
اینکه داستانی که در گذشته رخ داده، به زمان حال روایت بشه، یکی از شیوه های روایتگری داستان هست. ترجمه ی داستان رو که بخونین، متوجه میشین که این فقط مربوط به زبان انگلیسی نیست. و در فارسی خودمون هم به همین شیوه هست.

8 Likes