تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب استیو جابز

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « استیو جابز » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
Steve Jobs is the authorized self-titled biography book of Steve Jobs. The book was written at the request of Jobs by Walter Isaacson, a former executive at CNN and TIME who has written best-selling biographies of Benjamin Franklin and Albert Einstein.
سطح: 6

1 Likes

نویسنده چون خیلی نویسنده قوی ای هست خوب بالطبع از لغات سنگین تر استفاده کرده و با کلی لغت جدید روبرو میشی. خیلی وقت بود کتابی با این نگارش قوی نخونده بودم. در ضمن با زندگی یه فرد با اراده آشنا میشی. کلا از کتاب های زندگی نامه من بیشتر لذت میبرم چون واقعی هستند.

1 Likes