تالار زبانشناس

What در وسط جمله

that’s what a cemetery is
سلام در جمله بالا
چرا از " what " در وسط جمله استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام
مطلب زیر رو مطالعه کنید

https://lang.b-amooz.com/en/grammar/course/1260/relative-clauses

5 Likes

خیلی ممنون، لینک خوبی بود

3 Likes