تالار زبانشناس

جین ایر داستان 7

با سلام خدمت دوستان. معنی جمله زیر چیست?
No sooner had I turned away to go downstairs than I heard a strange, ghostly laugh.

آیا میتوان اینطور گفت?
دیری نپاییده بود که چرخیده بودم تا از پله ها پایین بروم که ناگهان صدای خنده ترسناک و عجیب شنیدم.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 07 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

3 Likes

معنی no sooner میشه “فورا، بلافاصله، به محض اینکه” و نکته‌ی گرامریش اینه که بعد از no sooner از ساختار معکوس استفاده می‌کنیم یعنی جای فاعل و فعل کمکی عوض میشه.

معنی کل جمله هم میشه:

به محض اینکه برگشتم برم پایین، یک خنده‌ی عجیب و روح‌مانند شنیدم.

10 Likes
7 Likes

پروین جان این than هم جزو ساختارش محسوب میشه؟
یا اینجا اومده؟

6 Likes

آره جزو ساختاره. این همون ساختار صفات برتره که اینجا دو موقعیت رو با هم مقایسه کرده. ارکان اصلی مقایسه‌ی برتری er یا (more) و than هست.

6 Likes

واقعا ممنونم از پاسختون پروین خانم.

2 Likes

آیا pull free در عبارت زیر به معنای رها کردن می باشد؟
I ran to see if I could help the traveler ,who was swearing furiously as he pulled himself free of his horse.
هنگامی که خود را از اسبش رها می کرد. صحیحه؟

1 Likes