تالار زبانشناس

چرا متن درس از هایلایت آبی خارج شد

درود
شما کلیدی را (واژه‌های آبی باقیمانده را می‌دانم) که در پایان درس هست زده‌اید:

7 Likes