تالار زبانشناس

داستان جین ایر 8

با سلام دوستان.معنی عبارت زیر چیست?
When I met you on the road to Hay last night, I almost thought you had put a spell on my horse!


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 08 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

2 Likes

سلام…من این داستان رو قبلا خوندم ولی متاسفانه …

فکر میکنم شما با بخش put a spell on… مشکل دارید…به معنای جادوکردن هست

وقتی من تو رو دیشب دیدم تقریبا فکر کردم که اسبم رو جادو کردی

در مورد on the road to … شک دارم همون معنای جاده رو می ده (وقتی من تو رو توی جاده به سمت Hay دیدم) یا با توجه به لینکای زیر باید ترجمه دیگه ای داشت :roll_eyes:

https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-road-to-something

be on the road to sth

informal

to be likely to achieve something

2 Likes

ممنونم دوست عزیز. همون put a spell on منظورم بود. Road همون جاده هست. ممنونم

2 Likes

با سلام.عبارت زیر چه معنایی دارد
Don’t be afraid of me, Miss Eyre. you don’t relax or laugh very much, perhaps because of the effect Lowood school has had on you.

معنی has had on you چیست؟
effect Lowood school چه معنایی دارد؟ و چرا effect قبل از Lowood school می باشد؟

3 Likes

Don’t be afraid of me, Miss Eyre. you don’t relax or laugh very much, perhaps because of the effect Lowood school has had on you.

فکر می کنم باید effect رو هم وارد می کردید…ظاهرا می گن این رفتارتون (راحت نبودن و نخندیدن زیاد)، به خاطر تاثیراتیه که مدرسه Lowood رو شما داشت

3 Likes