تالار زبانشناس

خواهش میکنم به من کمک کنید جوجه اردک زشت راچطوربخوانم و هدف چیه حفظ داستان تلفظ صحیح

دوستان به من کمک کنیدجوجه اردک زشت راچگونه بخوانم هدف چیه حفظ داستان معنی داستان تلفظ چی

4 Likes

این را بخوانید :point_down:
راهنمای کار با نرم افزار زبانشناس، زیبوک، زوم 💮لینک

6 Likes

سلام
در لینک زیر روش های خواندن داستان ها گفته شده لطفا با لبخند وارد شوید و مطالعه کنید :blush:

8 Likes