ساختار was + being + past participle

در رابطه با زمان جمله زیر و نقش being و اینکه کلا چه زمانی از این جمله استفاده میشود.لطفا توضیح دهید.
Almost everything was being used by the government for the war effort.

======================
این تاپیک مربوط به درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)

این جمله مجهوله در زمان گذشته استمراری
تقریبا همه چیز توسط دولت در حال استفاده شدن بود …
اون being حالت استمرار be هست

ببخشید توضیحات بیشتری لازمه که اگه شد بعدا میگم

4 پسندیده