تالار زبانشناس

فرق بین require و need

فرق بین require و need

3 Likes

هر دو به معنی (خواستن و احتیاج داشتن) هستند
اما Required به معنی خواستنی است که ضرورت داره
اما need ضرورت کمتری داره

11 Likes

مرسییی خیلی لطف کردی :heart:

4 Likes

خواهش میکنم :rose:

3 Likes