تالار زبانشناس

فکر کنم یه نکته ای وجود داره😨😨

In just two years he helped 3,000 children become free

اینجا به نظر شما نباید از گذشته ی فعل یعنی became استفاده بشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

5 Likes

ســلام.

در مدت تنها دو سال کمک کرد تا سه هزار کودک ازاد بشن

ما خودمون هم تو زبان فارسی دومی رو گذشته نمیاریم…

در مدت تنها دو سال کمک کرد تا سه هزار کودک ازاد شدن؟…!!
بی معناست…
اون کودکان هنوز ازاد نشده ان و قراره به زودی توسط مرد ازاد بشن پس فعل نباید گذشته باشه

8 Likes