تالار زبانشناس

شب بخیری به رنگ آرامش 💞

سلام به دوستان نازنیینم :sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::rose::tulip::cherry_blossom:
هرشب برای دوستان عزیزم دعاهای خوب دارم و آهنگهای آرامش بخش برای خوابی پر از آرامش برای تک تک شما عزیزان :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet:انشاالله خوابهای تمام دوستان پر از آرامش و رنگین کمانی باش :sunflower::hibiscus::rose::tulip::heart::revolving_hearts:برای شروعی فردای پراز موفقیت و پراز انگیزه :rose::tulip::rose::tulip::rose::hibiscus::rose::sunflower::hibiscus::sunflower:

۲۷ دیماه ۹۸


خدای من

بگشای دری ڪه در گشایندہ تویی

بنمای رهی ڪـه رہ نمایندہ تویی

من دست بـه هیچ دستگیری ندهم

ڪایشان همه فانی اند و پایندہ تویی

شبتون پر از نگاه خدا

شب-بخیر


Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better.

هر شب با یک فکر مثبت به خواب برو، فرقی نمی‌کند که چه روز بدی داشته‌ای، فردا فرصت جدیدی برای یک شروع جدید خواهی داشت.

28 Likes

سلام وبلاگ جدیده بسلامتی؟:rose::rose::rose:
به به چ صدای دلنشینی :blush::blush::blush::blush:

3 Likes

سلام عزیزم :kissing_heart::heart_eyes::sunflower::hibiscus:بله خانم :cherry_blossom::bouquet::blossom::hibiscus::hibiscus:
هرشب برای دوستان زبانشناسی خوبم آرزوی شبی پرازانگیزه و ارزوهای خوب دارم که دوست دارم ببینند و شبشون شیرین بشه :bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::rose::tulip::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus:

5 Likes

ما همین ک شما را داریم شبمون شیرینه گلم :rose::rose::rose::blush::hugs:

4 Likes

خیلی عالی بود عزیزم
چقدر آهنگ آرامبخش بود :sleeping:

5 Likes

…خیلی عالی :ok_hand:

5 Likes

شرمنده ام نکنید بیشتر ازاین ارادت ویژه داریم خدمتتون :cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose::rose::tulip::rose::white_flower::sunflower:تاج سر و نورچشمی خانم :cherry_blossom::bouquet::bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::white_flower::white_flower::rose::tulip::rose::tulip::rose::white_flower::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:

3 Likes

فداااااات خانم :cherry_blossom::bouquet::blossom::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::white_flower::rose::tulip::rose::white_flower::hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart:

4 Likes

ما بیشتر :blush::blush::rose::rose:، شکست نفسیمون گل کرده ها :joy:

3 Likes

عزیزم عاااالی بود … هر شب منتظر هستیم

2 Likes

ثانیه ثانیه های زندگیت مملو از آرامش :four_leaf_clover: :herb:

1 Likes

سلام عزیزان من :blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet:
قشنگترین رویاها رو در خوابی راحت براتون از خدایم خواستارم :blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet:

۲۸ دیماه ۹۸ :revolving_hearts::heart:


God’s guidance is like a small lamp in a dark forest… Doesn’t show everything at once… But gives enough light for the next step to be safe. Goodnight!

هدایت خدا مثل یک لامپ کوچک در یک جنگل تاریک است … همه چیز را یک باره نشان نمی دهد … اما نور کافی برای قدم بعدی به تو خواهد داد. شب به خیر!قشنگترین و زیباترین نوستالژی که همیشه :heart::heart:پدرخوب و مادر مهربانم :heart::heart:شبها با روشن کردن رادیو باعث میشد بخواب برویم.آرامش کودکی یادش بخیر :tulip::rose::tulip:


آرامش و خوابی راحت بدون هیچ تنشی داشته باشید و فردای روشن رو آغاز کنید الهی آمین :blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip::cherry_blossom::bouquet::revolving_hearts::heart:

9 Likes

عزیزم ساعت ۱۰ هستش بخوابیم یعنی !!!
مرسی عالیه

1 Likes

:tulip::rose::revolving_hearts:۲۹دیماه۹۸ :hibiscus::sunflower::revolving_hearts:


Thanksgiving :george winston


Night is to see the dreams and day is to make them true. So its good to sleep now and see the dreams. Good Night!

شب برای رویا دیدن و روز برای محقق کردن آن‌ها است. پس بهتره الآن بخوابی و رویا ببینی. شب به خیر! :hibiscus::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::bouquet::tulip::rose::tulip:


The sun is upset now, but the moon dances in joy. Although the sun is depressed at seeing you go, the moon gets to enjoy the whole night with you.

اکنون خورشید ناراحت است، اما ماه با شادی می‌رقصد. گرچه خورشید در هنگام دیدن شما افسرده است، ماه می تواند از تمام شب با شما لذت ببرد.:hibiscus::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::bouquet::tulip::rose::rose::rose:


چقدر امشب زیباست رویاهاتون به سپیدی برف و به روشنایی مهتاب نقره ای و خواب هاتون در پناه خدا آرام، شاد و بی دغدغه :hibiscus::sunflower::tulip::rose:الهی آمین :hibiscus::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::bouquet::tulip::rose::tulip::rose::rose::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:شب بخیر :revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

8 Likes

سلام چه کار خوبی میکنید :heart_eyes: :heart: هیچی بهتر از یه خواب آرامش بخش نیست. آهنگ هایی که میذارید هم حرف نداره. شبتون بخیر :star:

5 Likes

سلام خانم شبتون پرازمهرخدا :hibiscus::sunflower::cherry_blossom::blossom::bouquet::tulip::rose::tulip::rose:ارادت خانم منور کردیند شرمنده مهر و حسن توجه تون :hibiscus::sunflower::cherry_blossom::blossom::bouquet::rosette::tulip::rose::tulip::rose::tulip::hibiscus::sunflower::sunflower::cherry_blossom::bouquet::rosette::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::hibiscus::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::blossom::bouquet::rosette::tulip::rose::rose::tulip::rose:سپاس هزاران سپاس :revolving_hearts::hibiscus::sunflower::cherry_blossom::blossom::bouquet::rosette::tulip::rose::tulip::rose::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes:

4 Likes

چقدر آرام بخش عزیزم :kissing::kissing::kissing:

2 Likes

سلام خانم گل ارادت :revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::hibiscus::sunflower::sunflower::cherry_blossom::blossom::blossom::bouquet::tulip::rose::tulip::rose::rose::rose::rose::rose::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::sunflower::cherry_blossom::cherry_blossom::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::kissing_heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

میترا جون عزیزم اشکمو درآوردی :sob: منو بردی ب دوران بچگیم، دلم تنگ شد برا اون دوران، کاش هيچوقت بزرگ نمیشدیم :sob::sob:

1 Likes

متن بسسسیار عالی بود ایول داره :clap::clap::rose::rose::star_struck::star_struck::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes