تالار زبانشناس

معنی این claudius


این تاپیک مربوط به فصل« خون هیولا کتاب دوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس »

1 Likes

Claudis اسمه
شوهر دوم گرترود
و عمو و ناپدری هملت

4 Likes