تالار زبانشناس

دوباره سلام این جمله چرا اینطور معنی شده؟

چرا فقط تو ترجمه به عزیزم چی شده معنی شده؟

What on earth is the matter, dear one?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

چون در حقیقت معادل هست با what is the matter?
توضیحات تکمیلی :point_down:

  • on%20earth

What on earth is the matter?

ترجمه: آخه موضوع چیه؟

Why on earth did you go?

ترجمه: اصلاً چرا رفتى‌؟ آخه‌ چرا رفتى‌؟

What on earth are you doing here?

ترجمه: عجب‌! اينجا چكار مى‌كنى‌؟

Who on earth has invited them?

ترجمه: آخه‌ كى‌ اونارو دعوت‌ كرده‌؟

@Nobleman پاسخ دوست خوبمون

7 Likes