تالار زبانشناس

In the end vs at the end

لطفا تفاوت این دو اصلاح را توضیح دهید :

in the end vs at the end

2 Likes

سلام :tulip:

at the end
زمانی استفاده میشه که شما بخواین به انتهای یه مسیر، یا یه مکان اشاره کنی
at the end of our way
at the end of our hallway
یا پایان چیزی مث یک فیلم یک داستان، پایان بازی
at the end of the movie
at the end of the story
at the end of the game
یا پایان یه دوره زمانی مثلا پایان روز ، پایان هفته
at the end of the day
at the end of the third day
at the end of the week

اما
in the end
به معنی در نهایت، بالاخره، سرانجام
مفهوم نتیجه گیری رو میرسونه.
We waited for the bus for 2 hours, in the end, we caught a taxi
ما دو ساعت منتظر اتوبوس بودیم، در نهایت یه تاکسی گرفتیم.

توجه داشته باشید از حرف اضافه ی of به هیچ عنوان بعد از in the end استفاده نکنید.
of فقط بعد از at the end میاد.

موفق باشید :blue_heart:

10 Likes