تالار زبانشناس

بکار رفتن همزمان the و two با هم

با سلام
زبان آموزان بفرمائید
چرا همزمان the و two با هم قبل swans در جمله زیر آمده است
All the other animals watched as the two swans flew away,friends foreve


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

من اینجور فکر میکنم چون این دو قو برای ما شناخته شده ان وگرنه the نمی اورد و معنیش میشد دوتا قو پر زدن رفتن.اما حالا میشه ان دو قو پر زدن

3 Likes