تالار زبانشناس

نقش ( All she saw were eggs, bread, and milk (all

کاربرد allدر این جمله چیه
All she saw were eggs, bread, and milk


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 32- سارا برای خانواده اش صبحانه درست می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

همه ی اونچه که او مشاهده کرد تخم مرغ ، نون و شیر بود.

در معنای همه است.

5 Likes