تالار زبانشناس

تفاوت wake upو get up

در متن، از هردو عبارت استفاده شده. یعنی هر کدوم رو که بخوایم میتونیم استفاده کنیم؟ کاربردشون برای بیدار شدن ازخواب هست؟


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

5 Likes

هر دو به معنی بیدارشدن از خواب ، اما Wake up به بیدارشدنی گفته ميشه که تنها چشمامون رو از خواب باز کنیم اما Get up به بیدارشدنی گفته ميشه که علاوه بر باز كردن چشمان، از جایمان نیز بلند بشيم.

18 Likes

متشکرم از راهنماییتون.

4 Likes

خواهش میکنم

3 Likes