تالار زبانشناس

معنی Called?

Many years ago in Denmark there was a prince
called Hamlet.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

این کلمه بمعنی " بنامِ" هست

6 Likes

ممنون از پاسخ دهیتون

5 Likes