منظور از جمله ی get him چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 پسندیده

بگیرینش…

7 پسندیده

سلام get معانی زیادی داره و بستگی به کلمه بعد یاقبلش داره البته اینجا به معنی گرفتن کسی بازور است

1 پسندیده

برایش بگیرید
هم معنی میده بستگی به جمله داره. لطفا همیشه جمله را کامل بذارید

1 پسندیده