تالار زبانشناس

Crush در جمله

Crushاینجا به معنی جذب شدن می دهد؟
having a crush on someone


این تاپیک مربوط به « کامبیز می خواهد با دختری قرار بگذارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

2 Likes

این اصطلاح کراش داشتن، به ی نوع رابطه بین دختر و پسر اشاره داره که داخلش عشق و دوست داشتن یک طرفه است یا به کل ابراز نمیشه

وقتی شما به جنس مخالفت علاقه داشته باشی و ایشون بی خبر باشه میتونید از این اصطلاح crush on sb استفاده کنید

9 Likes