تالار زبانشناس

تفاوت one day و some day چیست؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

مهمترین کلمه ها در مورد روز و روزها در انگلیسی
.
Today
امروز
.
Yesterday
دیروز
.
The day before yesterday
پریروز / روز قبل از دیروز
.
One day
یک روز/ روزی
.
Some days
بعضی روزها
.
Someday
روزی… /یک روز نا مشخص در آینده
.
Two days before
دو روز قبل
.
Tomorrow
فردا
.
The day after tomorrow
پس فردا
.
That day
آن روز
.
Some days before
چند روز قبل
.
The other day
چند روز پیش
.
Two days later
دو روز بعد
.
The previous day
روز قبل
.
Rainy day
روز بارانی
اصطلاح: روز مبادا
.
First day
روز اول
.
Last day
روز آخر
.
Every day
هر روز
.
Whole day
کل روز
.
All day long
در طول کل روز

10 Likes