تالار زبانشناس

بعداز make, چه چیزی استفاده میشه؟

در درس اندی
Andy make dinner for Sara
یا Andy make sara dinner?!


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 9- اندی یک دوست دختر جدید دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
این احیانا make نبوده؟

4 Likes

سلام.
یکی از اهداف دوره هایی از این دست اینه که با توجه و تکرار, ساختارهارو یاد بگیرید.

Andy wants to make dinner for Sara.
Andy makes dinner for Sara.

جمله اول تون درسته.در مورد مساله شما, ساختارش اینه:
درست کردن چیزی /شام/ برای کسی /سارا/

make something for someone

5 Likes

بله. اشتباه تایپی بود. شرمنده

3 Likes

پس جمله دوم، for جاافتاده.
متشکرم

2 Likes