تالار زبانشناس

چطور انگیزه خود را در زبان انگلیسی، همیشه بالا نگه داریم؟

مرسی دوست عزیز که بهم راهنمایی دادی

1 Likes

سپاس گذارم، ممنون، عالی

1 Likes