پرسش درموردامدن saw

سلام دوستان خسته نباشید
لطفا درموردمتن پایین بهم کمک کنید

The giant saw that his goose wasn’t in its usual spot! “Fee fi fo funch, if you took my goose, I’ll eat you for lunch!” “Oh no,” thought Jack.

چراsee اینجا saw آمده
ممنونم:pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2:


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 پسندیده

Saw گذشته see هست.
جمله گذشته هست

6 پسندیده

ممنونم فروغ خانم لطف کردیی:pray:t2::pray:t2::rose::rose::rose::rose::rose:

4 پسندیده