تالار زبانشناس

ساختار مالکیت

In this conversation Joe is talking about a friend of his
یک ساختار خوب که بجای جمله:

In this conversation Joe is talking about a his friend
نوشته شده ولی در جمله اول بیشتر موقعی هست که جمله حالت مجهول داشته باشه در صورتی که در اینجا جمله معلوم هست.اگر دوستا نظری در این خصوص دارن خواهش میکنم اعلام فرمایند


این تاپیک مربوط به درس« واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « مرده ی سپاسگذار »

1 Likes