تالار زبانشناس

داستان جین ایر 18

با سلام خدمت دوستان. لطفا میشه بگید عبارت زیر چه معنی دارد?
Jane,’ he said, with a gentleness that cut into my soul, ‘Jane, do you intend us to live apart for ever?’
بیشتر قسمت cut into my soul هست.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 18 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

2 Likes