تالار زبانشناس

مارکینگ متن انگلیسی درس

کلمات جدید به رنگی آبی هستند
کلماتی که نمی دونید باید به رنگ زرد باشن، الان می تونید کلماتی رو که نمی دونید به رنگ زرد در بیارید و وارد جعبه لایتنر کنید.

1 Likes