تالار زبانشناس

Usually, he looked outside to check the weather

اینجا جمله گذشته ی سادس ولی تو ترجمه گذشته ی استمراری ترجمه شده ، بخاطر usually هست؟ و اگه معنی گذشته ی استمراری میده پس چرا جمله رو استمراری ننوشته؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 30- جیمز شنبه ها زود از خواب بیدار می شود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

برگردون انگلیسی به فارسی خوب نیس

نمیشه دقیقا مو به مو ترجمه ها رو یکی زد. بیشتر ترجمه روون انجام شده که قابل فهم باشه. اگر احیانا حس میکنید ترجمه به کل غلطه میتونید ویرایش کنید ما بررسی کنیم :rose::rose:

5 Likes

سلام @Yo_Kambiz مرسی ک هستید :blush:

2 Likes