تالار زبانشناس

اینsیعنی چی

?where s his friend
سلام این s چرا اومده و معنیش چیه؟


این تاپیک مربوط به فصل« فیضال و آرایشگر » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « داستانهایی از شب های عربی »

4 Likes

سلام خانم شبت رنگین کمانی :tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::white_flower:فکر کنم‌۱فعل بوده که فقط s اش خورده باید ببینی توی صوت چه میگه که بعد اصلاحش بکنی خانم :wink::wink::wink::wink:از این چیزها کم و بیش پیدا میشه که خودمون باید کمک کنیم و اصلاحشون کنیم فداتبشم :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::white_flower::tulip::hibiscus::sunflower:
اینطور که متوجه شدم باید is باشه که i آن جا افتاده خوشگل خانم :ok_hand::ok_hand::ok_hand::bouquet::rosette::white_flower::tulip::rose::sunflower::sunflower::blossom::blossom::cherry_blossom:

4 Likes

ملسی میترا جونی…:heartbeat::heartbeat::heartbeat::heartbeat:

4 Likes

خواهش عزیزدلم کاری نکردم فداتبشم :tulip::rose::hibiscus::sunflower::sunflower::blossom::blossom:من خودم این کتاب رو خوندم و کتابهای قبلش اما خب اونجاهای که نیاز به اصلاح داشته تنبلی کردم و درستش نکردم باید از این به بعد حواسم باشه و تنبلی نکنم :wink::blush::wink::blush::wink::blush::wink::blush::joy::joy::joy::joy::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::tulip::rose::rose::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::blossom::cherry_blossom::bouquet::bouquet::white_flower::bouquet::blossom:

4 Likes

چه خانم کتاب خونی هسی شماا :blush::blush::blush:
ببخشید این سوالو میپرسم، میگما شما انگلیسیه قدرت هسید الان؟
چرا از شر داستانهای بچگانه خلااص نمیشم :joy::joy::joy: خستم کرده
انگلیسیه قدرت رو برام زده 50 درصد
@mitra9

3 Likes

سلام خانم گل :blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::tulip::rose::hibiscus::sunflower::sunflower:خواهش نازنیینم نه‌گلم انگلیسی بدون تلاش و داستانهای بچه گانه هستم فداتبشم :blossom::cherry_blossom::bouquet::white_flower::white_flower::tulip::rose::hibiscus::sunflower:
هنوز به سطح قدرت نرسیدم زمان زیادی لازم دارم به اون سزح برسم عزیزدلم :blossom::cherry_blossom::white_flower::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::rosette::white_flower:
صبور باش عزیزدلم به همین زودیها به سزح قدرت می رسی گلم :blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::white_flower::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::cherry_blossom::rosette::rosette::rosette:
گر صبر کنی زغوره حلوا سازی فداتبشم :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::blossom::cherry_blossom::bouquet::bouquet::bouquet::rosette::rosette::rosette::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::rose:

3 Likes

عزیز دلی شماا :blue_heart::blue_heart::blue_heart:
مرسی بابت انرژی مثبتت

3 Likes

تاج سری خانم :blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::rosette::white_flower::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::cherry_blossom::rosette::rosette::white_flower::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::kissing_heart::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:باآرزوی موفقیتهای روز افزون خانم خانما :blossom::cherry_blossom::bouquet::rosette::white_flower::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::hibiscus::blossom::cherry_blossom::bouquet:

3 Likes

سلام سطح قدرت کدومه ؟ میشه بگین؟

2 Likes

سلام دوست گرامی :tulip::hibiscus::sunflower::blossom::bouquet::cherry_blossom::blossom:شب بهاریتون سرشار از عطر گلهای یاس :bouquet::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::rose::rose:
سطح قدرت در قسمت زبانشناس به نام انگلیسی قدرت طبق شکل ذیل:

باآرزوی موفقیت و بهروزی :bouquet::cherry_blossom::sunflower::hibiscus::rose::tulip:

1 Likes