تالار زبانشناس

لطفا توضیح بیشتر

No one will ever find my gold!’ he said
چرا ever استفاده شده اصلا چرا اینجا


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

در انگلیسی معمولا نمیتوان از کلمه منفی دو بار استفاده کرد؛
در این صورت no one مشخص میکنه اینکه جمله منفیه پس نمیتوان never گفت و بجاش باید معادل مثبتش استفاده کرد : ever

4 Likes

هنوزم معنی منفی رو میده اما بخاطر اینکه no one منفیه باید ever بشه ؛ یعنی هرگز

4 Likes