تالار زبانشناس

استفاده هوشمندانه از کلمات

آیا استفاده از کلمه convince برای قانع کردن مرسوم تر است یا کلمه persuade.


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

1 Likes

4 Likes