تالار زبانشناس

فرایند یادگیری

سلام خیلی وسواس ب خرج ندید و لازم نیس ک برگردید و دوباره مطالعه کنید چون همه این کلمات و عبارات تکرار میشن طی دروس دیگه، اما خب اگه از این ب بعد هر درسی را ک میخونید بهتر از قبل یاد بگیرید کافیه،
این را هم مطالعه کنید

1 Likes