تالار زبانشناس

ترجمه کردن در جمله ای خاص خوب است ولی در کل ذهن را درگیر می نماید یک جاهایی همین که مطلب را بگیریم کافیست،مگر نه اینکه اولویت اول مان به مانند یک کودک خوب فهمیدن است


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « برنامه ی VIP آقای ای جی هوگ » فصل: « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه »

1 Likes