تالار زبانشناس

Leonato is celebrating with a party at his house

اینجا is بخشی از عبارت فعلی هست که مربوط به زمان حال استمراری میشه

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل
(be (am, is, are بعلاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست میشه.

درضمن گوگل ترنسلیت همچین قابلیتی که شما ازش انتظار دارین رو نداره. در اینجور مسائل به اطلاعات اون نباید تکیه کنین

1 Likes