تالار زبانشناس

معنی?what the heck

معنی?what the heck

به چه معنا هست و در چه جملاتی استفاده میشه

2 Likes

سلام.
در این موارد جمله تون رو تو گوگل به این صورت سرچ کنید…به دیکشنری های معتبر و متنوعی لینک می شید

what the heck meaning

یا

معنی what the heck

معمولا از heck برا تاکید/تعجب/عصبانیت استفاده می کنیم.

what the heck

used for showing anger or surprise:

What the heck are you doing to my car?

used to say that you will do something although you know you should not do it:

The doctor said I shouldn’t drink, but what the heck.

منبع

2 Likes