تالار زبانشناس

چرا ساختار این جمله to be نداره؟

He can see boats filling with people leaving the
city.
نباید بشهare leaving ؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

3 Likes

سلام
اینجا در واقع اینجوری بوده:
with people that are leaving the city
که ضمیر موصولی به همراه فعل to be حذف میشه
و این خیلی وقتا اتفاق میوفته

3 Likes