تالار زبانشناس

معنی کلمه progressive

سلام معنی کلمه progressive چیه؟
Oh my god, nouns and verbs and the past progressive and the future tense and past perfect progressive and all these grammar terms and they “Oh my god, it’s so complicated


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

3 Likes

مفهومش یعنی تصاعدی یا استمراری. و منظورش هم گذشته استمراریه

5 Likes

خیلی ممنون
لطف کردید

2 Likes