چرا از find استفاده شده

اینجا find فعل نیست اسم مصدره
جوجه اردک رفت برای پیدا کردن چند دوست جدید.
پیدا کردن یا یافتن همون find میشه.

4 پسندیده

سلام چون ما بعد از to باید از base verb استفاده کنیم و حق نداریم از زمانهای مختلف فعل استفاده کنیم برای همین به گذشته تبدیل نکردیم

2 پسندیده