تالار زبانشناس

Many way چیست

سلام

They were married and princess Cinderella, who showed her beauty and kindness in many ways

در آخر جمله
many way
به چه معنی است چرا اومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام
راه های مختلف

5 Likes

خیلی ممنون

His new wife had two bossy and proud daughters of her own

اینجا چرا
her own
اومده

4 Likes

راه های مختلف(موضوعات زیاد)

5 Likes

میگه زن جدیدش دوتا دختر مغرور و متکبر از خودش داشت
که اگه بخوایم رون تر ترجمه کنیم اینجوری میشه:
زن جدیدش دوتا دختر مغرور و متکبر داشت
اینجا her own اشاره به این داره که از شوهر قبلیش دوتا دختر داشته
her own هم یعنی مال خود یا از خودش یا …

5 Likes