تالار زبانشناس

Runs or run

سلام going on runs with danalleچزا runs نوشته،run ننوشته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

در این داستان runs اشاره می کنه به انواع دو هایی که باهم می رفتن مثل دوی سرعت دوی استقامت و…

3 Likes