تالار زبانشناس

معنی قسمتی از درس راز سکه گم شده

The mouse, who had been watching all this, learned a lot from it. در اینجا had been چه نقشی دارد لطفا ساختار جمله را توضیح دهید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

سلام.

ساختار had been watching

می دونیم hadو شکل سوم فعل, ماضی بعید/past perfect/گذشته کامل رو نشون میده
و ing دار بودن فعل هم نشون دهنده استمراره

حالا اگه این ۳ تا بخوان با هم بیان, گذشته کامل استمراری رو می سازن

4 Likes