تالار زبانشناس

تنظیمات زبانِ موبایل

Hi guys

موبایل‌های هوشمند ، شامل زبان‌ها یا لهجه‌های متعددی می‌باشند .
ویدیو چه تفاوت‌هایی در زبان انگلیسی بریتانیایی و امریکایی وجود دارد را تماشا می‌کردم .
زبان مربوطه ما زبان انگلیسی می‌باشد .
اکثر زبان‌آموزان و به شخصه من در اپلیکیشن زبانشناس ، زبان انگلیسی امریکا را مورد استفاده قرار می‌دهیم .

اکنون از شما زبان‌آموزان درخواست خواهم داشت .
در اپلیکیشن زبانشناس از پیشفرض تلفظ امریکایی استفاده نموده‌ام .
با تجربه‌ها ، کدام لهجه زبان انگلیسی را در تنظیمات زبانِ موبایل مورد استفاده قرار بدهم ؟

  • United States
  • United Kingdom
1 Likes

سلام
این متداول تره

2 Likes