تالار زبانشناس

درس اولین مبارزه

سلام .لطفا
در جمله آخر داستان کوتاه درس اولین مبارزه
They eventually become full fleged at the …
کلمه اخر “هالک”"
املای این کلمه رو بگید و دو شخص لاسیدر و گانا
ممنون


این تاپیک مربوط به فصل« اولین مبارزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش »

2 Likes

سلام

اگه در مورد استفاده از الکل هست به نظر میاد گفته باشن: /alcoholics/alcoholex

alcoholic
noun [ C ]
us
/ˌæl·kəˈhɔ·lɪk, -ˈhɑl·ɪk/
a person who is unable to give up the habit of drinking too much alcohol

2 Likes