تالار زبانشناس

زبان‌پیچان Tongue Twisters: تمرین دوازدهم

به به خانم معلم عزیزمون. هر دو ورژن عالی بود، دست مریزاد. :pray: :muscle:

6 Likes