تالار زبانشناس

تلفظ


موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 160 اکتبر 18, 2018
1 10 آگوست 13, 2020
52 267 آگوست 11, 2020
3 40 جولای 6, 2020
10 98 جون 26, 2020
3 60 جون 10, 2020
3 64 می 24, 2020
3 62 می 16, 2020
34 350 می 14, 2020
27 285 می 11, 2020
9 139 می 6, 2020
4 37 آپریل 21, 2020
2 77 آپریل 18, 2020
26 175 آپریل 6, 2020
2 36 مارچ 22, 2020
14 203 مارچ 11, 2020
21 463 مارچ 3, 2020
1 57 فوریه 6, 2020
6 7539 فوریه 2, 2020
3 86 ژانویه 19, 2020
30 321 ژانویه 17, 2020
82 347 دسامبر 28, 2019
75 533 دسامبر 17, 2019
72 412 دسامبر 17, 2019
95 452 دسامبر 15, 2019
66 397 دسامبر 10, 2019
12 165 دسامبر 4, 2019
136 698 نوامبر 30, 2019
164 556 نوامبر 10, 2019
23 184 اکتبر 11, 2019