تالار زبانشناس

معنی are you shrink-wrapped

ســلام بله معنیش میشه در چیزی پیچیده شدن… خب شما وقتی یک نفر رو در چیزی بپیچی طبیعتا طرف نمی تونه چیزی رو بشنوه…
برای همین وودی بهش میگه : مگه تو (بسته بندی شدی) نمی شنوی؟ من دارم دستامو از دست میدم!!!

5 Likes

فکر کنم این یه اصطلاح باشه که اسباب بازی ها بهم میگن. چون یبار وودی هم گفت نخم رو بکش (بزن تو گوشم ببینم خوابم یا بیدار خودمون) امروز تولده؟ چون وودی پشتش نخ داره صداش در بیاد. جز مواردی هست که باید تو جمله متوجه بشی. ولی ممنون که به اشتراک گذاشتی برای خود منم سوال بود

2 Likes