چه زمانی از beدر جمله استفاده میشود؟

سلام. چه زمانی باید از beبعنوان فعل کمکی استفادا کرد؟

بعضی وقتا ازbeingاستفاده میشه. چرا از is و areو … استفاده نمیکنیم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خانواده یونانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

2 پسندیده

https://www.jetzaban.com/کاربرد-being-در-انگلیسی/

و

4 پسندیده