تالار زبانشناس

علت نبودن فعل کمکی در جواب سوال؟

علت نبودن فعل کمکی در جواب سوال؟
0

Is John a hight school student?
Yes. he is a hight school student.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
نیازی نداره…
خود is به تنهایی کافیه

علت گرامری‌ش هم نمیدونم، شاید به این خاطر که کلاً با افعال to be فعل کمکی نمیاد

3 Likes