تالار زبانشناس

درس بالشت پری

سلام نقش و مفهوم would در جمله های
The pillow would purr like a pussy cat,would wishAlicia a good night … her pillow would play lovely music every night


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

ســلام.در این تاپیک درمورد would توضیح داده شده

اگر باز هم به جواب نرسیدید تو اینترنت می تونید بیشتر درموردش بخونید

3 Likes